Mts. Th. & F. van der Slot wordt nu gerund door vader Th. van der Slot en de zonen Jan & Frans van der Slot. 

Het bollen kweken zit al enkele generaties in de familie, en is begonnen toen de opa van Th. van der Slot in Lisse de veehouderij/groenteteelt ging combineren met de bollenteelt. Deze twee vormen van bedrijfstakken hebben jaren naast elkaar bestaan, totdat rond de 2e WO de bollenteelt als enige teelt overbleef. De vader van Th. van der Slot was toen eigenaar en heeft de bollenteelt verder uitgebreid. Toen er 3 zoons in de zaak kwamen (o.a. Th. van der Slot), is er in de jaren 60 de broeierij opgepakt, om ook in de winter van werk en inkomen verzekerd te zijn.

In 1994 is de samenwerking van de 3 broers gedeeltelijk opgeheven, omdat de volgende generatie er aan zat te komen. Alle 3 de broers hebben toen hun eigen bedrijf gestart, terwijl de landwerkzaamheden nog enkele jaren gezamenlijk werden gedaan. Deze laatste samenwerking is in 2001 ook beŽindigd en in dat jaar is ook zoon Frans toegetreden tot het bedrijf. Met ingang van 2002 is Mts. Th. & F. van der Slot uit Voorhout dus een zelfstandig opererend bedrijf, wat alles zoveel mogelijk in eigen hand houdt, om kwaliteit en continuÔteit te waarborgen.Vervolgens is in de zomer van 2005 ook zoon Jan tot de onderneming toegetreden, waardoor er momenteel 3 ondernemers actief zijn. Een dezer dagen staat de volgende stap op de planning; beide zonen Jan & Frans zullen het bedrijf volledig overnemen van vader Theo en zal het bedrijf verder gaan onder de naam VdSlot tulips.

Op dit moment worden er op het bedrijf alleen nog maar tulpen geteeld, op een oppervlakte van ± 46 ha. Een deel hiervan is bestemd voor bloemproductie in het voorjaar als "plukkertjes" en daarnaast worden en 's winters nog bloemen in de kas geproduceerd: ca 4,5 miljoen stuks.

De tulpen worden gedeeltelijk voor de eigen broeierij en een gedeelte voor de export/collega broeierijen geteeld. Bijna alle soorten voor de broeierij worden op klei in de Haarlemmermeer in netten geteeld. Dit heeft als voordeel dat de bollen extra kracht in zich hebben en een zwaarder gewas in de broeierij geven. De bollen die op het zand geteeld worden (ca 11 ha) worden bijna allemaal voor de export of voor de bloemproductie (plukken) geteeld.

 

De broeierij bestaat uit ongeveer 4,5miljoen tulpen. Deze worden vanaf half januari tot ongeveer begin april gebroeid. De aanvoer per week is ongeveer 300.000 stuks. De bollen zijn allemaal uit eigen teelt afkomstig. Samen met de broei op water resulteert dit in 98 % van de gevallen tot een constante, schone en goede kwaliteit.

 

 

Met de ervaring van Th. van der Slot, en de nieuwe ideeŽn van zonen Frans & Jan, hopen wij de toekomst voor ons te hebben en nog vele jaren in dit vak werkzaam te blijven.

 

Vr. groet,

Webmaster@vdslot.nl